EN TR

ثبت شرکت

 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان منطقه آزاد ماکو با استناد به ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1374 و قوانین جاری بویژه قانون تجارت خدمات قانونی زیر را ارائه  می نماید:

ثبت‌ شرکت ‌ها و موسسات‌ غیر تجاری‌ ایرانی‌ و خارجی‌

ثبت تغییرات و تصمیمات اشخاص حقیقی و حقوقی

ثبت‌ علایم‌ و اسامی‌ تجاری‌ و صنعتی‌ (ساز و کار این خدمت در حال انجام است فعلاً جهت ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی خود از طریق سایت رسمی پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی اقدام فرمائید.)

ثبت‌ اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات‌ صنعتی‌ (ساز و کار این خدمت در حال انجام است فعلاً جهت ثبت‌ اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات‌ صنعتی‌ خود از طریق سایت رسمی پایگاه اطلاع رسانی مرکز مالکیت معنوی اقدام فرمائید.)

ثبت‌ دفاتر تجاری‌ بازرگانان‌ (ثبت نام تاجر)

پلمب‌ دفاتر تجاری‌ و غیر تجاری‌ واقع‌ در حوزه‌ هر منطقه‌

ثبت‌ بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ با رعایت‌ آیین نامهاجرایی‌ عملیات‌ پولی‌ و بانکی‌ در مناطق‌ آزاد

ثبت‌ شرکت‌ های‌ بیمه‌ طبق‌ مقررات‌ حاکم‌ در مناطق‌ آزاد

ثبت هرنوع شرکت یا موسسه با مشارکت 100درصد اتباع خارجی امکانپذیر می باشد.

تقاضا می شود فرمهای مورد نیاز را تکمیل نموده و به همراه کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء و بازرسان به نشانی سازمان ارسال نمائید.

فرآیندهای مربوط به هر یک از خدمات فوق تدوین و در دسترس می باشد.

 

 

044-3100 داخلی 421

  •  
  • ﺳﻪشنبه, 20 آذر,1397
  • ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1396
علی مقدم

فرآيند ثبت اشخاص حقوقي

ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397
علی مقدم

فرآيند ثبت اشخاص حقيقي

ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397
علی مقدم

فرآيند ثبت تغييرات و تصميمات

ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397
علی مقدم

فرآيند ثبت شركت تعاوني

ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397
علی مقدم

فرم تعیین نام

ﺳﻪشنبه, 05 تیر,1397