EN TR

پروژه های اقتصادی

احداث پایانه صادراتی  • شروع عملیات اجرایی: 93
  • پایان عملیات اجرایی: 94
  • هدف از اجرا: تسهیل و تسريع در ساماندهي مبادلات تجاری و افزایش ظرفیت انبارداری

توضیحات پروژه

• فاز اول پروژه در بهمن ماه سال 94 به بهر هبرداري رسيده و در اختيار فعالان اقتصادي قرار گرفته است.