EN TR

سرمایه گذاری

حوزه مدیریت سرمایه گذاری

اقدامات مدیریت سرمایه گذاری در جلب و جذب سرمایه گذاری بسیار قابل توجه بوده و با توجه به سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های انجام شده، رشد قابل توجه در جذب سرمایه

گذاری و سایر شاخص های اقتصادی نسبت به سالهای گذشته داشته ایم. همچنین در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز شاهد افزایش چشمگیری هستیم.

 

اهم وظایف مدیریت سرمایه گذاری

 • برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور مربوط به بازار یابی ، جذب و هدایت سرمایه گذاری در منطقه با هماهنگی واحد ها و شرکت ها و موسسات مربوطه
 • برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل ارائه خدمات پولی و بانکی در منطقه توسط واحد های بانکی و موسسات مالی ، اعتباری بویژه شعب بانک های خارجی ، صرافی ها ، شرکت های لیزینگ و شرکت های صادر کننده کارت های اعتباری 
 • برنامه ریزی، هماهنگی وکنترل ارائه خدمات بیمه ای در منطقه و انجام اقدامات لازم جهت استقرار و فعالیت شعب بیمه های خارجی
 • برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل بازار سرمایه در منطقه شامل تالار بورس منطقه ای ، بورس نفت و سایر بورس های مشابه در منطقه 
 • برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور انعقاد قراداد های واگذاری املاک و زمین های سازمان با کاربری های مختلف ( باستثناء کاربری صنعتی )
 • برنامه ریزی و هماهنگی در انجام مشاوره و راهنمایی به سرمایه گذاران در جهت انعقاد قرارداد های سرمایه گذاری 
 • تعریف طرحها و مطالعات مرتبط با بازار یابی و توسعه سرمایه گذاری در منطقه
 • تهیه و تدوین بودجه های سنواتی مورد نیاز طرحها و پروژه های مرتبط جهت ارائه به معاونت
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت
 •  
 • شنبه, 14 مرداد,1396
 • شنبه, 07 مرداد,1396
This item has been deleted

 شرایط صدور مجوز اقتصادی

ارتباط با ما

 • کارشناس سرمایه­گذاری: میترا ولی زاده

  044343777771 –  داخلی 146

  inv1@makufz.org

 •  

   

  کارشناس سرمایه گذاری : امین عالی

  04434377771 –داخلی143

  inv3@makufz.org

 •  

   

  کارشناس سرمایه گذاری: نگار قاسم زاده

  04434377771 – داخلی 146

  inv@makufz.org

 •  

   

  کارشناس بیمه و بانک: همت حسن نژاد

  04434377771 – داخلی  154

  inv4@makufz.org

 •  

   

  کارشناس سرمایه گذاری: سودا جبرائیلی

  04434377771 – داخلی 154

  Inv5@makufz.org

 •  

   

  کارشناس سرمایه گذاری: فرزاد نقی پور

  04434377771 – داخلی 154

  Inv6@makufz.org