EN TR

تالاب یاریم قیه

موقعیت: شمال شرقی شهر بازرگان و در کیلومتر 3 جاده بازرگان - خرمن یری و داخل منطقه شکار ممنوع آغ گل
معرفی جاذبه: سرشاخه تالاب یاریم قیه از دامنه کوه آرارات در خاک ترکیه منشعب شده و پس از عبور از خاک ترکیه تا جاده بازرگان - خرمن یری ادامه می یابد. حدود 200 هکتار از اراضی تالاب داخل منطقه آزاد ماکو واقع شده است. این تالاب زیستگاه پرندگان مهاجری از قبیل چوب پا، پرستو، سار، زنبور خور، انواع پرستوهای دریایی، باکلان، لک لک، چنگر، آبچلیک، سلیم و انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده که با توجه به وجود اراضی باز در مجاورت آن جهت طبیعت گردی و پرنده نگری و برپایی کمپ مناسب می باشد.