EN TR

قلعه سنگی شهر ماکو

موقعیت: در بافت تاریخی و قدیمی ماکو معروف به محله خنچر خان و در مرکز و قسمت شمالی شهر واقع شده و به شهر متصل است.
معرفی جاذبه: در زیر سایه (کلاهک سنگی) ماکو، آثار تاریخی و معماری جالبی از یک قلعه باقی مانده است که یکی از بناهای زیبای تاریخی ماکو است و در شمال شهر ماکو واقع شده است این قلعه تاریخی در بافت قدیمی شهر ماکو و در زیر کلاهک سنگی مشرف به این شهر واقع است این منطقه در گذشته بافت اصلی شهر با حصارها، برج و باروهای بلند پادگان نظامی و مراکز اقامتی و خدماتی بوده است.