Yatırım Fırsatları

  

Soğuk Salon

Genel düzen

Gıda maddelerin %30’u atık olarak imha ediliyor. IQF (Individual Quick Frozen – Bireysel Hızlı Dondurma), dondurulmuş gıda teknolojisinde ileri bir sistem ve uygulamadır. Bu yöntemle gıda ürünleri çok kısa sürede -40 ºC soğukta tek tek dondurulur. Bu işlem, ürünlerin içindeki suyun donmasıyla gerçekleşir ve bu yolla gıda ürünlerinin katkı maddesiz uzun ömürlü olması sağlanır. Uygulama sırasında besin kaybını önlemek için besinlerin hücre zarı çatlatılmadan gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da besinlerin -5 °C ısıya çok hızlı bir şekilde geçmelerini gerektirir.
Dondurma çok doğal bir saklama şeklidir, bu yöntemin ev tipi dondurucudan tek farkı ürün ısısını şoklayarak -42 °C’ye kadar indirebilmesi özelliğidir. Ev tipi dondurucularda dondurma işlemi yavaş gerçekleştiği için besinlerin hücre zarını çatlatarak ürünlerde besin değeri kayıplarına neden olur. Derin dondurma hiçbir katkı maddesi içermeyen bir yöntemdir.
IQF yöntemi ile -40 ºC’ de şoklanarak donduruldukları ve -18 ºC derecede saklandıkları için dondurulmuş gıdalarda çürüme sebebi olan mikroorganizmaların üremesi ve bunun sonucunda ürünlerin bozulması, besin değerlerinin kaybolması mümkün değildir.
Bu projenin yıllık kapasitesi 2900 ton’dur.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi (üretim) bölümünde, gıda ürünleri üretimi aktiviteleri ve gıda ürünleri grubunda (kod 107) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

 

Üretim Salonu ve Depo

(Sq M)

Yan Binalar

(Sq M)

Peyzaj ve Otopark

(Sq M)

Gerekli Arazi

(Sq M)

1200

300

3000

4500

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, iç ve uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

Yatırım hacmi

1415890 $

Sabit Sermaye

519360 $

Çalışan Sermaye

1935250 $

Toplam Sermaye

Ekonomik Göstergeler

Mali ve İktisadi İndeksler اقتصادی طرح

( IRR )

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

( NPV )*

34.9%

3.36 yıl

16.89% kapasite

2136500 $

* Iskonto oranı 16% tutulmaktadır.

** Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır.

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 40 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.