Yatırım Fırsatları

  

Sosis Ve Salam Üretimi

Genel düzen


Sosis ve salam emülsifiye et ürünleridir. Emülsiyon birbiri içerisinde çözünmeyen iki maddenin üçüncü bir madde vasıtasıyla homojen bir şekilde karışımıdır. Salam ve sosis; su ve hayvansal yağların et proteinleri ve emülgatör dediğimiz katkı maddeleri vasıtasıyla homojen bir şekilde karışım oluşturması temeline dayanır. Sucuktan en önemli farkı fermente bir ürün değil haşlanmış bir ürün olması ve yapısındaki su miktarının fazla olmasıdır. Batı Azerbaycan ve özellikle Maku serbest bölgesi büyük sayıda hayvanlara sahip olması nedeniyle bu projenin bölgede yönetilmesi için bir avantaj sayılır. Bu projenin temel ürünleri sosis, salam, hamburger, kebap vb ürünlerdir.
Yıllık üretim kapasitesi 4000 ton öngörülmüştür.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi (üretim) bölümünde, gıda ürünleri üretimi aktiviteleri ve gıda ürünleri grubunda (kod 101, 102 ve107) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

 

Üretim Salonu ve Depo

(Sq M)

Yan Binalar

(Sq M)

Peyzaj ve Otopark

(Sq M)

Gerekli Arazi

(Sq M)

1400

300

2800

4500

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, iç ve uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

Yatırım hacmi

1700200 $

Sabit Sermaye

1035660 $

Çalışan Sermaye

2735860 $

Toplam Sermaye

Ekonomik Göstergeler

Mali ve İktisadi İndeksler

( IRR )

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

( NPV )*

27.9%

3.98 yıl

18.28% kapasite

1834340 $

* Iskonto oranı 16% tutulmaktadır.

**Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 55 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.