Yatırım Fırsatları

  

Sera Ürünleri

Genel düzen

Seralar, sıcak iklim ve bölgelerde yetişen ve kışın soğuktan zarar gören bitkilerin yetiştirildiği, kısmen veya tamamen camla kapalı yerlerdir. Genelde portakal, limon, muz ve bunlara benzer narenciye bitkileri buralarda yetiştirildiği ve saklandığı için, böyle bir düzen ve sisteme limonluk adıda verilmiştir. Cam, ışığı geçirdiğinden sera bitkilerinin gelişimine, fotosentezine imkan sağlar. Bu arada serayı rüzgar ve soğuktan da korur. Seralar soba, kalorifer veya elektrik sistemleriyle ısıtılmaktadır. Seralarda çoğunlukla alçak bir tuğla duvar üzerine metal veya ahşap iskelet yapılır. Camlar iskelete takılır. Kapılar üzerinde de küçük havalandırma pencereleri bulunur. Seraların yönü güneş ışığını rahat alabilecek şekilde seçilir. Modern seralar, kapalı havalarda cıva buharlı lambalarla aydınlatılarak “sun’î güneş ışığı” sağlanır. Böylece sera bitkilerinin fotozentezinin devamı sağlanır.
Projenin yıllık üretim kapasitesi 250 ton öngörülmüştür.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje tarım, ormancılık ve balıkçılık bölümünde, bitki ve hayvan üretimi, avcılık ve ilgili aktiviteleri ve sebze ve kök grubunda (kod 0113) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

 

Üretim Salonu ve Depo

(Sq M)

Yan Binalar

(Sq M)

Peyzaj ve Otopark

(Sq M)

Gerekli Arazi

(Sq M)

3000

110

1190

4300

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

Yatırım hacmi

229360 $

Sabit Sermaye

5825 $

Çalışan Sermaye

235185 $

Toplam Sermaye

Ekonomik Göstergeler

Mali ve İktisadi İndeksler

( IRR )

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

( NPV )*

17.5%

5.53 yıl

29.93% kapasite

16700 $

* Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 6 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 1 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.