Yatırım Fırsatları

  

Şifalı Otlar Üretim Ve Paketleme

Genel düzen

Zamanımızda şifalı bitkiler kullanımı genişlenmişitr ve bu hususda Avurpa pazarlarında ilaçların etkili maddelerin %50’si bitkisel kaynağı vardır. Yaklaşık 1000 - 1200 çeşit bitki Batı Azerbaycanda’dır ve bu sayıdan yarısı ilaç için kullanılıyor. Son yıllarda Batı Azerbaycan en çok şifalı otlar üreten il sayılmıştır. Bu projede toplanan otlar yıkanıp, kurutulup ve belli aşamalardan sonar pakatleniyor.
Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 50 ton’dur.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi (üretim) bölümünde, kimyasal ve bitkisel ilaçlar aktiviteleri ve kimyasal ve bitkisel ilaçlar grubunda (kod 210) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

 

Üretim Salonu ve Depo

(Sq M)

Yan Binalar

(Sq M)

Peyzaj ve Otopark

(Sq M)

Gerekli Arazi

(Sq M)

1000

350

850

2200

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, iç ve uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

Yatırım hacmi

363230 $

Sabit Sermaye

63065 $

Çalışan Sermaye

426295 $

Toplam Sermaye

Ekonomik Göstergeler

Mali ve İktisadi İndeksler

( IRR )

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

( NPV )*

28%

4.02 yıl

28% kapasite

290670 $

* Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 17 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 1.5 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.