Yatırım Fırsatları

  

UPVC Profili Üretimi

Genel düzen

PVC pencere ve kapı sistemlerinin tüm teknik özelliklerini birinci derecede etkilerler. Kaliteli pvc doğrama elde etmenin ilk ve en önemli şartı yüksek kalitede pvc profil kullanmaktır. Ülkelere göre pvc pencere profilinin şekli, genişliği, odacık sayısı, et kalınlığı gibi bir çok etken büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Yüksek katma değer, geniş pazar, yüksek gelir ve hammadelere kolay erişim bu endüstrinin Maku serbest bölgesindeki faaliyetlerin özellikleridir.
Bu projenin yıllık üretim kapasitesi 5000 ton’dur.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi (üretim) bölümünde, lastik ve plastik ürünleri üretim aktiviteleri ve plastik mamuller grubunda (kod 222) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

600

3000 m2

6400 m2

10000 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, iç ve uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

12403200 $

Sabit Sermaye

1368250 $

Çalışan Sermaye

13771450 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

39.2%

3.02 yıl

4.77% kapasite

8796630 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 61 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2.5 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.