Yatırım Fırsatları

  

Taş Kesme

Genel düzen

Özellikle estetik ve mimari düşüncelerle, onanlı proje ve, detaylarına uygun olarak, bütün yüzeyleri düzgün ve geometrik şekilde yontulup hazırlanmış taşlardır. Bu taşların görünen yüzeylerini çevreleyen kenarlar gayet düzgün doğrulardan meydana getirilecektir.
Maku ilçesinde çeşitli taş madenleri olması nedeniyle bu projenin Maku serbest bölgesinde bir avantaj sayılır.
Projenin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 300 bin m2 kesilmiş taş öngörülmektedir.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) nedeniyle ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, metalik olmayan mineral ürünler aktiviteleri ve beton, çimento ve alçı üretim grubunda (kod 2395) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

200

1000 m2

1800 m2

3000 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, iç ve uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

974480 $

Sabit Sermaye

173300 $

Çalışan Sermaye

1147780 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

37.1%

3.18 yıl

11.09% kapasite

1397205 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 16 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.