Yatırım Fırsatları

  

Alfa Alçı Üretimi

Genel düzen

Alçının teknolojik olarak iki çeşidi bulunur, ALFA ve BETA. İkisininde kimyasal içerik ve ifadesi aynı olmasına rağmen kristalografik yapıları farklıdır. Beta cinsi alçıda kristal yapı iğne gibi ve amorf şekilliyken, Alfa alçıda bu yapı daha rafine ve geometrik şekillerdedir. Uygulamada ise bu fark, Alfa alçının Beta alçıya göre çok daha az su ile karıştırılınca belli bir akışkanlığa gelmesiyle kendini gösterir. Alçının belli bir akışkanlığa gelmesi için gereken su miktarı üretim tekniğine bağlı olarak (alçı/su) 1 den 5'e kadar değişebilir. Alfa sert tok molekül yapısıyla özelikle mukavemet gerektiren ana kalıp, ana model, porselen torna kalıplarında, binalarda sütunlar ve darbelere maruz kalabilecek formlardaki süslemeler ve yer şablarındaki uygulamalarda kullanılmaktadır. Seramik ve porselen sanayinde basınçlı döküm tezgâhlarında kullandığı bir alçıdır. Sert ve mukavim yapısıyla içerisine döşenen hava kanallarıyla uygulanan 5 bar basıncındaki havayla kalıplardan alınan ürün fazlalığıyla üreticilere kısa sürede fazla ürün alma avantajı sağlamaktadır.
Yıllık üretim kapasite 8500 ton öngörülkmektedir.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) nedeniyle ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, metalik olmayan mineral ürünler aktiviteleri ve beton, çimento ve alçı üretim grubunda (kod 2395) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

300

2200 m2

2500 m2

5000 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, iç ve uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

741515 $

Sabit Sermaye

38955 $

Çalışan Sermaye

780470 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

25.3%

4.34 yıl

29.93% kapasite

410540 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 27 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor