Yatırım Fırsatları

  

Domates Ürünleri

Genel düzen

Bu projede domates, tuz, toz şeker, vb maddeler ile salça, sos, konserva vb ürünler üretilecektir. Domate üretiminde İran en çok ürenlerden sayılabilir ve batı Azerbaycan ülkenin ikinci rütbesindedir ve Maku ilçesinde 59 hektar domates üretimine atanmıştır.
Projenin yıllık üretim kapasitesi 1200 ton öngörülmüştür.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, gıda ürünleri üretim aktiviteleri ve gıda ürünleri üretimi grubunda (kod 107) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

1400

2800 m2

3800 m2

8000 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, uluslararası pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

1531180 $

Sabit Sermaye

192260 $

Çalışan Sermaye

1727440 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

27.8%

3.83 yıl

15.6% kapasite

1092000 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 31 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.