Yatırım Fırsatları

  

Kutu Ve Mukavva Üretimi

Genel düzen

Maku serbest bölgesinde ihtiyaç duyulan sanayilerden kutu ve mukavva üretimidir. Bu kutular gıda maddleri, ilaç, tıbbi vb sanayilerde uygulanmaktadır.
Projenin yıllık üretim kapasitesi 11 bin ton’dur.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, kağıt ve kağıt ürünleri üretim aktiviteleri ve kağıt ve kağıt ürünleri üretimi grubunda (kod 1701) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

400

1350 m2

3250 m2

5000 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, öncelikle Batı Azerbaycan ve milli pazarlardır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

762000 $

Sabit Sermaye

424900 $

Çalışan Sermaye

1191100 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

31.4%

3.63 yıl

16.1% kapasite

1054400 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 23 kişinin direk çalışması öngörülmektedir

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2.5 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.