Yatırım Fırsatları

  

Kozmetik Kremler

Genel düzen

Cildin vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi de kozmetik ürünlerdir. Bazı kozmetik markaların yıllar öncesine dayanan bilimsel çalışmaları göstermektedir ki; aynı yaşta ve genetikte olup da krem kullanan ve kullanmayan ciltlerin arasında ciddi bir fark olduğudur. Bildiğimiz gibi cildimiz dış faktörlerden özellikle ultraviyoleye ve sanayileşmeye karşı, iç faktörlerden de uykusuzluk, beslenme dengesizlikleri ve strese bağlı olarak yaşlanmaktadır. Kremler sayesinde özellikle fiziksel olan dış etkenlerle (ultraviyole ve hava şartları) mücadele etmede başarı elde edildiği görülmüştür. Söz konusu endüstride faaliyet eden yabancı şirketlerin bölgede faaliyetleri çok kolaydır ve başka bölgelere bakıldığında maku serbest bölgesi büyük avantaja sahiptir.
Yıllık üretim kapasite 700000 adet 50 gr, 500000 adet 120 gr ve 435000 adet 150 gr’lık kremdir.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir.

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, kimyasal ürünleri üretim aktiviteleri ve sabun ve deterjan, yıkama ve kozmetik ürünler üretimi grubunda (kod 2023) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

400

950 m2

2150 m2

3500 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, öncelikle Batı Azerbaycan ve milli pazarlardır

Gerekli yatırım hacmi gerekli

667000 $

Sabit Sermaye

184250 $

Çalışan Sermaye

851250 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

35.4%

3.34 yıl

20% kapasite

982500 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 24 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.