Yatırım Fırsatları

  

Aseptik Torba Üretimi

Genel düzen

Aseptik ambalajlama, gıda maddesi ile ambalaj malzemesinin ayrı ayrı steril hale getirildikten sonra steril bir ortamda bir araya getirilmesi ve hermetik olarak kapatılması işlemidir. Sterilizasyon, gıda malzemesinde bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi veya bulunma olasılığının 1 milyon defa azaltılmasıdır.
Aseptik ambalaj teknolojisi geleneksel konserve ile gıda işlemeden farklıdır. Konserve işleminde süreç, ürünün dolum öncesi enzim deaktivasyonunu sağlayacak işlemle başlar. Daha sonra ürün ambalajın içine konulup kapatıldıktan sonra, birlikte ısıl işleme tabi tutularak sterilize edilmektedir. Bu nedenle, aseptik dolum olarak kabul edilemez. Aseptik ambalaj dolum işleminden önce sterilize edilen ambalajdır. Bu ambalajın içine çok yüksek sıcaklıkta (UHT) işlem gören ürün konulmaktadır. Bu işlem sonucunda, mikro organizmalardan arındırılmış ürünün steril ambalaj malzemesine konularak yapılan aseptik ambalaj ürünün raf ömrünü arttırmakta ve pazarda yer alma süresini uzatmaktadır.
Yıllık üretim kapasite 2600 ton öngörülmüştür.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) nedeniyle ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, lastik ve plastik ürünleri üretim aktiviteleri ve plastik ürünleri üretim grubunda (kod 222) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

600 m2

2400 m2

2000 m2

5000 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, ulusal ve uluslararası pazarlarıdır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

3008380 $

Sabit Sermaye

758920 $

Çalışan Sermaye

3767300 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

33.2%

3.31 yıl

5.9% kapasite

3514240 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 16 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2.5 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.