Yatırım Fırsatları

  

Gaz Beton (AAC) Üretimi

Genel düzen

Gaz beton’un 1924 yılında patenti alınmıştır. 1929 yılında YTONG adıyla üretilerek kullanılmaya başlanmıştır. Gaz beton, geleneksel inşaat malzemeleri veya betona oranla çok hafif bir malzemedir. Ayrıca, içindeki hava kabarcıkları nedeniyle yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip, bir tür hafif beton olarak bilinmektedir. Gaz beton; çimento, kum, sönmemiş kireç, çok düşük konsantrasyonda alçıtaşı ve su karışımına gözenek oluşturucu alüminyum ilave edilmesiyle elde edilir.
Gözenekli yapısı sayesinde iyi ısı yalıtımını sağlayan, hafif, yeterli basınç dayanımına sahip, yangına ve depreme dayanıklı hafif beton grubuna giren bir yapı malzemesidir. Üstün özellikleri ile gaz beton yapı malzeme ve elemanları; tek ve çok katlı konutlarda, sosyal ve turistik tesislerde, ticaret ve sanayi yapılarında sağladığı ekonomi, kalite, konfor ve hız nedeniyle güvenle kullanılmaktadır.
Yıllık üretim kapasite 45 bin m3 öngörülmüştür,

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Düzenle, 2008) nedeniyle ve projenin niteliğine göre, bu proje sanayi üretim bölümünde, metalik olmayan mineral ürünler aktiviteleri ve beton, çimento ve alçı üretim grubunda (kod 2395) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Yan Binalar

Açık Salon

Üretim Salonu ve Depo

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

400 m2

1000 m2

3000 m2

1100 m2

5500 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, ulusal ve uluslararası pazarlarıdır.

Gerekli yatırım hacmi gerekli

4150470 $

Sabit Sermaye

241045 $

Çalışan Sermaye

4391515 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

17.4%

5.47 yıl

15.6% kapasite

295150 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 35 kişinin direk çalışması öngörülmektedir.

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 2.5 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.