Yatırım Fırsatları

  

Karting Pisti

Genel düzen

Kart yarışı ya da Karting açık tekerlekli motor sporlarının değişik bir türü olduğu gibi, küçük dört tekerlekli araçlara genelde kartlar, go-kartlar gibi isimler, vites kutusu/vites kolu kartları gibi de güvenilir tasarımların ürünüdür. Genellikle küçültülmüş pistlerde yarıştırılır. Karting genelde seçilmiş ilerleme vasıtaları ile daha yüksek ve daha pahalı arabalar olarak motorsporları sıralarında bulunur.
Bu projede 800 m2’lik bir pist öngörülmektedir. Aynı zamanda projede resturan ve kafeterya içermektedir ki kullanıcılar için kira verilecektir. Bu pistin yıllık kapasitesi 65000 kişidir.

Plan türü

Proje yeni iktisadi birim kurulmasını içermektedir

Arsa ekseni

ISIC Uluslararası Standart Sınıflaması (Dördüncü Baskı, 2008) nedeniyle ve projenin niteliğine göre, bu proje sanat, eğlence ve rekreasyon bölümünde, spor ve eğlence aktiviteleri ve spor faaliyetleri grubunda (kod 931) sınıflandırılmıştır.

Zemin alanı ve düzen seviyeleri

Pist ve Bekleme Alanı

Yan Binalar

Ana Binalar

Peyzaj ve Otopark

Gerekli Arazi

9000 m2

220 m2

170 m2

1000 m2

10390 m2

 

Hedefin ana hedefi

Projenin hadef pazarları, Yerel sakinler ve Bazergan sınırından erişim yapan ulusal turistlerdir

Gerekli yatırım hacmi gerekli

812275 $

Sabit Sermaye

7150 $

Çalışan Sermaye

819425 $

Toplam Sermaye

 

Ekonomik Göstergeler

 (IRR)

Sermayenin Dönüş Süresi

Başabaş noktası

(NPV)*

21.2%

4.74 yıl

15.3% kapasite

210100 $

Iskonto oranı 16% tutulmaktadır

Hesaplamalar sabit (enflasyon dışı) yapılmıştır

 

İş yaratma oranı

Projrnin kullanım durumunda 8 kişinin direk çalışması öngörülmektedir

Takvim Yürütme Takvimi

Projenin bitiş zamanı 1,5 yıl başlangıçtan sonar ve kullanım zamanı 15 yıl çalığdıktan sonradır.

Projeye önerilen yatırımın türü ve yöntemi

Proje için yatırım yöntemlerinden, direk yatırım öneriliyor.