توليد غذاهاي آماده و نيمه آماده

مشخصات کلی طرح

با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده در جوامع افزایش می‌یابد. در حال حاضر در آلمان بیش از هزار نوع سوسیس تولید می‌شود و مصرف سرانه سوسیس و کالباس در آن کشور 40 کیلوگرم است. این رقم در ترکیه 5/4 کیلوگرم و در ایران کمتر از 5/1 کیلوگرم است. در این طرح انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده نظیر همبرگر، سوسیس، کالباس، ناگت تولید می‌شوند و از این منظر این طرح دارای طیف گسترده‌ای از تولیدات می‌باشد.
دامداری در استان آذربایجان غربی مزیت دارد و فعالیت پایه‌ای به شمار می‌رود. استان آذربایجان غربی حدود 20 درصد کل بز و بزغاله کشور و بیش از یک چهارم کل گاومیش کشور و نزدیک 7 درصد گوسفند و بره کشور را داراست. نزدیکی به مواد خام (گوشت) و همچنین دسترسی به بازار مصرف داخلی و خارجی از مزیت‌های ویژه این طرح در منطقه آزاد ماکو است. به طور خلاصه مواد اولیه اصلی این طرح گوشت قرمز، ماكيان و ماهي، نشاسته، سبزيجات و .... و محصولات عمده آن نیز سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب لقمه و ... است.
ظرفیت سالانه طرح 4000 تن در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید محصولات غذایی و در گروه‌های فعالیت فرآوری و نگهداری گوشت، ﻓﺮآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮمﺗﻨﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ سایر فرآورده‌های غذایی (با کدهای 101، 102 و 107) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 4500 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1400

300

2800

4500

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

50,496

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

50,496

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

30,759

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

30,759

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

81,255

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

81,255

 

شاخصهای مالی اقتصادی

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

9/27 درصد

98/3 سال

% 28/18 ظرفیت

54,480

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 55 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.