تولید و بسته بندی گیاهان دارویی

مشخصات کلی طرح

امروزه استفاده از گیاهان دارویی (گیاهانی که حاوی مواد مؤثر دارویی هستند) وسعت بیشتری یافته است، چنانکه در بازار اروپا مواد مؤثر بیش از 50 درصد داروها، منشأ گیاهی دارد. طب سنتی ایران نیز از نظر قدمت و اهمیت ممتاز است و در آن به گیاهان دارویی پرداخته شده است. در شرق آسیا نیز طب سنتی و گیاهان دارویی همیشه اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. به طور خلاصه استفاده از گیاهان دارویی در حال گسترش است.
در اين واحد توليدي پس از دريافت گياهان دارويي، اين گياهان سورت، شستشو و ضدعفوني مي‌شوند، سپس خشك شده، جداسازي، هوادهي، الك، آسياب و بسته‌بندي مي‌شوند.
در استان آذربایجان غربی 1000 تا 1200 گونه گياه وجود دارد كه بيش از نيمي از این گونه‌ها خاصيت دارويي دارند و در حال حاضر به صورت سنتي از حدود 150 نوع آن استفاده مي‌شود.
ظرفیت سالانه این طرح 50 تن در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي و در گروه فعالیت توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي (با کد 210) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 2200 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1000

350

850

2200

 

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

10,788

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

10,788

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

1,873

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

1,873

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

12,661

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

12,661

 

شاخصهای مالی اقتصادی

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

28 درصد

02/4 سال

% 28 ظرفیت

8,624

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 17 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.