تولید در و پنجره PVC

مشخصات کلی طرح

پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان است. در سال‌هاي اخير چه در سطح جهان و چه در ايران استفاده از پنجره‌هاي دو جداره و سه جداره PVC به جاي در و پنجره‌هاي قديمي آهني و آلومينيومي رايج شده است كه بخصوص باعث عايق شدن در برابر گرما، سرما و صدا شده و از دوام مناسبي نيز برخوردارند. رشد اين صنعت در حدي است كه كشور تركيه مواد اوليه PVC را از ايران وارد كرده و به ساخت اين محصولات و صادرات آن به ايران مي‌پردازد. واحدهای تولید کننده در و پنجره‌های PVC دارای واحد طراحی نیز هستند که با طراحی محصولات مورد نیاز هر پروژه (مجتمع اداری، مسکونی، ویلا و ...) با سفارش ساخت وارد مرحله تولید می‌شوند.
به دليل سرد بودن استان و منطقه بازار مناسب براي محصول این طرح فراهم است. ظرفیت سالانه این طرح 27500 عدد پنجره با ابعاد متوسط (حدود 50 هزار مترمربع) در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی و در گروه فعالیت تولید فرآورده‌های پلاستیکی (با کد 222) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 2000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

800

250

950

2000

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح منطقه‌ای (محدوده منطقه آزاد و استان آذربایجان غربی) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

7,545

ارزی (یورو)

31,269

جمع (میلیون ریال)

8,858

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

8,809

ارزی (یورو)

0

جمع (میلیون ریال)

8,809

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

16,353

ارزی (یورو)

31,269

جمع (میلیون ریال)

17,667

* نرخ یورو 42000 ریال در نظر گرفته شده است.

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

1/39 درصد

15/3 سال

% 91/23 ظرفیت

25,638

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 27 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.