سنگ بری سخت بر

مشخصات کلی طرح

این واحد تولیدی قطعات سنگ کوپ را به صورتی بلوکی دریافت کرده و پس از فرآوری محصولات برش و صیقل خورده را در گروه‌های همسان ارائه می‌دهد. سنگ طبیعی در انواع رنگ‌ها، ساختارها و بافت‌ها در دسترس است. سنگ‌های طبیعی در بلوک‌های بزرگ استخراج و در سنگ‌بری به قطعات دلخواه بریده می‌شود. سنگ طبیعی با گذشت زمان زیبایی خود را حفظ می‌کند و عمر طولانی دارد.
صنعت سنگ در ایران دارای قدمت است و به دلیل وجود معادن غنی، سنگ ایران موقعیت مناسب صادراتی نیز دارد. واحد فرآوری سنگ وابستگی زیادی به مکان دارد و عمدتاً در نزدیکی معادن سنگ ایجاد می‌شود. شهرستان ماکو نیز دارای معادن شناخته شده سنگ (تراورتن، مرمریت و ...) است و به همین جهت احداث این واحد در منطقه آزاد ماکو دارای مزیت است. ظرفیت سالانه این طرح بیش از 299 هزار مترمربع سنگ فرآوری شده در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و در گروه فعالیت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و طبقه فعالیت برش، شکل‌دهی و پرداخت سنگ (با کد 2396) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 3 هزار مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1000

200

1800

3000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

28,942

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

28,942

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

5,147

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

5,147

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

34,089

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

34,089

 

شاخصهای مالی اقتصادی

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

1/37 درصد

18/3 سال

% 09/11 ظرفیت

41,497

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 16 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.