تولید صفحات (پانل‌های) گچی

مشخصات کلی طرح

پانل‌ها و قطعات ساخته شده از گچ در صنعت ساختمان موارد مصرف متعددي دارند كه از جمله مي‌توان به ديوارهاي جداكننده، ديوارهاي پوششي، سقف‌هاي كاذب و ... اشاره كرد. اين پانل‌ها به دليل وزن كم و سهولت كاربرد در صنعت ساختمان به عنوان جايگزين سيستم‌هاي سنتي بنايي به كار مي‌روند. استفاده از اين صفحات در كاهش هزينه ساخت و افزايش دوام و كارايي ساختمان موثرند.
در سال‌هاي گذشته صادرات اين محصول بخصوص به آذربايجان وضعيت مناسبي داشته، در بازار داخلي نيز صنعت ساختمان مشتري اصلي اين محصول است. در منطقه نيز معادن شناخته شده گچ وجود دارد. که مجموعه این عوامل این فعالیت صنعتی را در منطقه آزاد ماکو دارای مزیت می‌سازد.
ظرفیت این طرح 576 هزار مترمربع پانل گچی در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و در گروه فعالیت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و طبقه فعالیت تولید کالاها از بتن و سیمان و گچ (با کد 2395) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 2500 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1500

350

650

2500

 

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح استان آذربایجان غربی، استان‌های همجوار و کشورهای همجوار است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

22,917

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

22,917

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

5,414

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

5,414

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

28,331

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

28,331

 

شاخصهای مالی اقتصادی

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

6/38 درصد

15/3 سال

% 42/19 ظرفیت

38,596

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 35 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.