تولید گچ آلفا

مشخصات کلی طرح

این واحد صنعتی با استفاده از سنگ گچ و پس از فرآوری این سنگ (خرد کردن، دانه بندی، پخت و ...) گچ آلفا را که از نوع گچ‌های نرم و با زمان گیرایش بالا است تولید می‌کند. با تولید گچ آلفا، ارزش افزوده سنگ گچ افزایش قابل توجهی می‌یابد. گچ آلفا در انواع فرم‌های طبی، دندانپزشکی، صنعتی و ارتوپدی تولید و فروخته می‌شود و در صنایع پزشکی و ساخت قالب‌های چینی‌سازی، دندان‌سازی، مجسمه‌سازی و جواهرات استفاده می‌شود.
در این طرح با استفاده از سنگ گچ، گچ آلفا تولید می‌شود. شهرستان ماکو دارای معادن شناخته شده سنگ گچ است و دسترسی به منابع و همچنین بازار مناسب داخلی و خارجی از مزایای این طرح در منطقه آزاد ماکو است. ظرفیت سالانه این طرح 8500 تن در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و در گروه فعالیت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و طبقه فعالیت تولید سیمان، آهک و گچ (با کد 2394) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

2200

300

2500

5000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

22,023

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

22,023

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

1,157

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

1,157

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

23,180

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

23,180

 

شاخصهای مالی اقتصادی

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

3/25 درصد

34/4 سال

% 93/29 ظرفیت

12,193

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 27 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.