توليد کرم‌هاي آرايشي و بهداشتي

مشخصات کلی طرح

کرم‌های آرایشی و بهداشتی نیز مانند مواد غذایی بازار گسترده‌ای دارند. بخصوص با افزایش رفاه جوامع استفاده از این محصولات افزایش می یابد و در ایران نیز ضمن مصرف گسترده این محصولات تولیدکنندگان مهمی نیز در این حوزه فعالیت دارند.
اگرچه محصولات این طرح کرم‌های آرایشی و بهداشتی لوکس (با کیفیت ویژه و قیمت بالا) در نظر گرفته نشده‌اند، اما امکان آن وجود دارد که سرمایه‌گذار بتواند با مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی (و استفاده از برند، تجربه و فناوری در شراکت) جهت‌گیری خود را در بازار تغییر داده و حتی محصولات طرح بتوانند با انواع مشابه خارجی در بازار ایران (واردات محصول گسترده است) و بازار کشورهای منطقه رقابت کند. بخصوص به دلیل آنکه حضور شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد آسان‌تر است، حضور طرف خارجی در این طرح نسبت به سایر مناطق کشور مزیت دارد.
ظرفیت سالانه طرح حاضر تولید 700 هزار عدد کرم 50 گرمی، 500 هزار عدد کرم 120 گرمی و 435 هزار عدد کرم 150 گرمی است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي و در گروه فعالیت توليد ساير فراورده‌هاي شيميايي و طبقه فعالیت توليد صابون و شوينده‌ها، تركيبات تميزكننده و براق‌كننده، عطرها و مواد آرایشی (با کد 2023) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 3500 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

950

400

2150

3500

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح استانی و سپس ملی است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

19,811

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

19,811

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

5,471

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

5,471

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

25,282

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

25,282

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

4/35 درصد

34/3 سال

% 0/20 ظرفیت

29,180

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 24 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.