توليد لامپ LED فوق کم مصرف

مشخصات کلی طرح

LED به معنای دیود ساطع‌کننده نور است. در LED ها با گذر جریان از دیود که نوعی نیمه‌هادی است نور تولید می‌شود. در این لامپ‌ها نور در رنگ‌ها و شدت‌های مختلف تولید می‌شود. مصرف کم، مضر نبودن نور این لامپ‌ها و تنوع رنگ و شدن نور از مزایای عمده این لامپ‌ها است. این لامپ موارد کاربرد گسترده (ا زجمله پروژکتور، آبنما، چراغ‌های خیابانی و ...) دارند.
روند مصرف این لامپ‌ها رو به افزایش است و به سرعت جایگزین سایر لامپ‌ها از جمله لامپ‌های حرارتی می‌شوند. همینطور لامپ‌های LED دارای کاربرد گسترده هستند و لذا در مجموع بازار مناسبی برای این طرح در منطقه و پسکرانه آن وجود دارد و امکان صادرات نیز برای طرح موجود است.
ظرفیت سالانه طرح حاضر تولید 80 هزار عدد انواع لامپ است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد تجهيزات برقي و در گروه فعالیت توليد تجهيزات روشنايي برقي (با کد 274) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 4000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1350

700

1950

4000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

 

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

27,945

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

27,945

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

10,742

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

10,742

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

38,687

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

38,687

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

8/37 درصد

18/3 سال

% 7/6 ظرفیت

50,903

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 40 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.