تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

مشخصات کلی طرح

این واحد به تولید وسایل حجیم بازی کودک نظیر سرسره، تاب، الاکلنگ، استخر توپ، تونل بازی و ... می‌پردازد که از کامپوزیت پلیمری تهیه می‌شوند و در پارک‌ها، مجتمع‌های تجاری و مهدهای کودک و مدارس مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ماده اولیه اصلی این محصولات پلی اتیلن است که منطقه دسترسی مناسب به آن دارد. همچنین دسترسی به بازار نیز مناسب است؛ تولیدات این کارخانه می‌تواند نیاز استان و استان‌های همجوار را پاسخگو باشد و برای صادرات محصول (بخصوص به ترکیه) نیز وضعیت مناسب است.
ظرفیت سالانه طرح حاضر تولید 460 عدد وسیله بازی و تفریحی با اندازه‌های متوسط (نظیر سرسره) تا بزرگ (مجموعه بازی بزرگ) است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد فراورده‌هاي لاستيكي و پلاستيكي و در گروه فعالیت توليد فراورده‌هاي پلاستيكي (با کد 222) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 3000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1300

200

1500

3000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

15,306

ارزی (دلار)

100,000

جمع (میلیون ریال)

18,276

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

2,101

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

2,101

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

17,407

ارزی (دلار)

100,000

جمع (میلیون ریال)

20,377

* نرخ دلار 29700 ریال در نظر گرفته شده است.

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

9/35 درصد

34/3 سال

% 9/23 ظرفیت

24,407

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 25 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.