تولید کیسه‌های اسپتیک

مشخصات کلی طرح

کیسه‌های Aspetic یکی از مهمترین محصولات نوآورانه در صنعت مواد غذایی هستند. بسته‌بندي اسپتیک شیوه جدیدي براي نگهداري محصولات غذایی در مدت زمان طولانی و خارج از یخچال است که تا زمان باز کردن بسته تازگی محصول را حفظ خواهد کرد. موادغذایی که در داخل بسته‌هاي اسپتیک پر می‌شوند هیچ نیازي به افزودن مواد نگهدارنده ندارند. جهت نگهداري و بسته‌بندي محصولات مختلف مانند: محصولات لبنی مایع، آبمیوه (محصولات با اسید بالا)، شیر، خامه، آبمیوه، سوپ و رب گوجه فرنگی، انواع دسر، شربت، نوشیدنی‌ها و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
صنایع غذایی در محدوده منطقه و همچنین در پسکرانه آن دارای رونق است و در آینده این رونق افزایش نیز خواهد یافت لذا بازار مناسب داخلی و خارجی برای این محصولات وجود دارد. همچنین منطقه دسترسی مناسب به ماده اولیه تولید این کیسه‌ها (پلی پروپیلن) دارد.
ظرفیت سالانه طرح حاضر تولید 2600 تن است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد فراورده‌هاي لاستيكي و پلاستيكي و در گروه فعالیت توليد فراورده‌هاي پلاستيكي (با کد 222) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 5000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

2400

600

2000

5000

 

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

26,349

ارزی (یورو)

1,500,000

جمع (میلیون ریال)

89,349

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

22,540

ارزی (یورو)

0

جمع (میلیون ریال)

22,540

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

48,889

ارزی (یورو)

1,500,000

جمع (میلیون ریال)

111,889

* نرخ یورو 42000 ریال در نظر گرفته شده است.

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

2/33 درصد

31/3 سال

% 9/5 ظرفیت

104,373

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 16 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.