تولید بتن سبک (بتن هوادار اتوكلاو شده) AAC

مشخصات کلی طرح

بتن هوادار اتوکلاوی (AAC) یا هبلکس در 1924 اختراع شده است و تا امروز در ساخت و ساز در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این بتن سبک است و مقاومت مناسبی دارد، کار کردن با آن آسان است و در مقابل آتش نیز مقاوم است. همچنین در برابر حرارت و برودت عایق است.
صنعت ساختمان یکی از زمینه‌های فعالیت مهم در همه کشورها است که رونق آن موجب رونق بسیاری از صنایع دیگر می‌شود. لذا محصولات این طرح دارای بازار بزرگی در منطقه و پسکرانه است. لازم به ذکر است که سرد بودن منطقه موجب استقبال بیشتر از محصولات اینچنینی که صرفه‌جویی در سوخت را به دنبال دارند می‌شود. همچنین منطقه دسترسی مناسب به مواد اولیه (ماسه، سیمان، پی وي سی و ...) دارد.
ظرفیت سالانه طرح حاضر 45 هزار مترمکعب است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد ساير فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي و در گروه فعالیت توليد فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر و در طبقه فعالیت توليد كالاها از بتون، سيمان و گچ (با کد 2395) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 5500 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سالن دورباز

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و ...)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

3000

400

1000

1100

5500

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف استان آذربایجان غربی است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

35,195

ارزی (یورو)

2,097,000

جمع (میلیون ریال)

123,269

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

7,159

ارزی (یورو)

0

جمع (میلیون ریال)

7,159

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

42,354

ارزی (یورو)

2,097,000

جمع (میلیون ریال)

130,428

* نرخ یورو 42000 ریال در نظر گرفته شده است.

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

4/17 درصد

47/5 سال

% 6/15 ظرفیت

8,766

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 35 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.