تولید کربنات کلسیم رسوبی (فیلر دارویی)

مشخصات کلی طرح

این ماده کاربردهاي ویژه‌اي در صنایع گوناگون مانند کاغذ، رنگ، لاستیک، پلاستیک، آرایشی و بهداشتی، مواد پاك کننده، صنایع دارویی و غذایی دارا باشد. کربنات کلسیم رسوبی در داروسازي با مصارف پر کننده دارو، رقیق کننده، ماده پایه در دندان پزشکی، به عنوان عامل بافر، به صورت یک منبع کلسیم، براي تهیه شربت و قرص ضد اسید، در ساخت آنتی بیوتیک براي خنثی سازي و در قرص‌هاي حل شونده به عنوان عامل حل کننده و استحکام بخش مصرف می‌گردد.
منطقه آزاد ماکو با توجه به وجود گیاهان دارویی و صنایع مرتبط می‌توانند به محلی برای تمرکز صنایع دارویی تبدیل شود و این طرح نیز به تقویت شبکه ارزش این صنایع کمک می‌کند. همچنین منطقه دسترسی مناسب به ماده اولیه طرح (سنگ کربنات کلسیم یا سنگ آهک) دارد.
ظرفیت سالانه طرح حاضر 800 تن در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي و در گروه فعالیت توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي (با کد 210) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 6000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

2600

300

3100

6000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

 

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

26,276

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

26,276

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

1,458

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

1,458

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

27,734

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

27,734

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

8/36 درصد

26/3 سال

% 1/21 ظرفیت

34,548

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 19 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.