تولید پانل‌های سبک پیش‌ساخته بتن کفی

مشخصات کلی طرح

بتن کفی یا بتن هوادار اتوکلاو نشده از انواع بتن سبک است که برای کاربردهای غیرسازه‌ای و نیمه سازه‌ای می‌باشد. این روش از حدود 90 سال پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد و امروزه چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه کاربرد دارد. این بتن در دانسیته‌های مختلف تولید می‌شود و هر کاربرد به دانسیته معینی نیاز دارد. این بتن عایق خوبی برای صدا و حرارت است و در برابر آتش نیز مقاوم است.
تولید این بتن در مقایسه با بتن کفی اتوکلاو شده (AAC) به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد. با توجه به مصرف این محصول در بخش ساختمان و بازار بزرگ بخش ساختمان، این طرح دارای بازار گسترده است. همچنین دسترسی طرح به مواد اولیه (سیمان، ماسه، آب و ماده کف کننده) نیز مناسب است.
ظرفیت سالانه طرح حاضر 30 هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد ساير فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي و در گروه فعالیت توليد فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر و در طبقه فعالیت توليد كالاها از بتون، سيمان و گچ (با کد 2395) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 2800 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1500

300

1000

2800

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح استان آذربایجان غربی است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

15,722

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

15,722

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

1,540

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

1,540

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

17,262

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

17,262

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

4/34 درصد

42/3 سال

% 0/21 ظرفیت

18,738

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 18 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.