توليد کف‌پوش‌هاي PVC

مشخصات کلی طرح

در این طرح کف پوش‌های PVC تولید می‌شود که به عنوان پوشش کف ساختمان‌ها، سالن‌ها و .... کاربرد دارد. این کف‌پوش‌ها ضدآب، غیرقابل اشتعال، مقاوم در برابر ضربه، لک، ساییدگی هستند و نصب آسانی دارند. مواد اصلی تهیه این محصولات PVC و کربنات کلسیم است.
این کفپوش‌ها دارای خصوصیات مثبت بسیاری هستند و لذا می‌توانند سهم قابل توجهی از بازار ساخت و ساز در منطقه و پسکرانه به دست بیاورند. همچنین دسترسی طرح به مواد اولیه مناسب است.
ظرفیت سالانه طرح حاضر 39 هزار مترمربع است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد فراورده‌هاي لاستيكي و پلاستيكي و در گروه فعالیت توليد فراورده‌هاي پلاستيكي (با کد 222) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1600

300

2100

4000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

21,810

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

21,810

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

8,912

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

8,912

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

30,721

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

30,721

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

4/34 درصد

42/3 سال

% 6/20 ظرفیت

33,528

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 34 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.