تولید اسانس طبیعی

مشخصات کلی طرح

اسانس‌ها ترکیبات شیمیایی معطری هستند که در بعضی گیاهان وجود دارند. ریشه زنجبیل، پوست دارچین، برگ رزماری، گل یاسمن، میوه مرکبات و .... از این دسته هستند. از اسانس‌ها از جمله برای ایجاد بو و طعم استفاده می‌شود. در این طرح اسانس با استفاده از روش استخراج با حلال فوق بحرانی استخراج می‌شود و در پایان حلال و اسانس با تقطیر از هم جدا می‌گردند؛ اسانس با مواد ثبیت کننده مخلوط شده و بسته‌بندی می‌شود. همینطور تفاله گیاهان خشک و بسته‌بندی بندی شده و به بازار عرضه می‌شود. اسانس‌ها در داروسازی، عطرسازی، صنایع مواد غذایی، ساخت خمیر دندان، دهانشویه، نوشیدنی‌ها و دخانیات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1000 تا 1200 گونه گیاه در استان آذربایجان غربی وجود دارد. که در حدود نیمی از آنها خواص دارویی دارند. در حال حاضر به صورت سنتی از خواص دارویی حدود 150 نوع آن استفاده می‌شود. در بعضی از سال‌های گذشته آذربایجان غربی بیشترین میزان تولید گیاهان دارویی را در میان استان‌های کشور داشته است.
ظرفیت سالانه طرح حاضر تولید اسانس طبیعی 6 تن است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید محصولات غذایی و در گروه فعالیت تولید سایر فرآورده‌های غذایی (با کد 107) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 3000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

600

350

2050

3000

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

15,729

ارزی (دلار)

1,545,000

جمع (میلیون ریال)

61,616

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

1,204

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

1,204

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

16,933

ارزی (دلار)

1,545,000

جمع (میلیون ریال)

62,820

* نرخ دلار 29700 ریال در نظر گرفته شده است.

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

5/20 درصد

98/4 سال

% 24/15 ظرفیت

14,245

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 18 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.