نگهداری انواع مواد غذایی به روش انجماد سریع

مشخصات کلی طرح

معمولاً حدود 30 درصد مواد غذایی به صورت ضایعات از بین می‌رود. روش‌های نوین انجماد نظیر روش انجماد سریع یا IQF که شناخته شده ‌ترین و جدیدترین روش انجماد مواد غذایی برای جلوگیری از فساد آن‌ها است، باعث کاهش میزان ضایعات و حفظ بافت، رنگ، عطر و طعم و ارزش تغذیه ای محصول می‌شود. در این روش با عبور هوای سرد از روی محصول در تونل انجماد، حرارت به سرعت از محصول گرفته شده و منجمد می‌گردد. این روش مزایای بسیاری دارد که موجب می‌شود امکان صادرات محصول به دلیل کیفیت بالا افزایش یابد.
با توجه به اینکه استانآذربایجانغربی و منطقه آزاد ماکو تولیدکننده محصولات کشاورزی و باغی، گوشت و فرآورده‌های مشابه است و برای صادرات این محصولات پایین بودن ضایعات و کیفیت مهم است؛ این شیوه برای محصولات صادراتی از منطقه مطلوب می باشد.
ظرفیت سالانه این طرح 2900 تن است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید محصولات غذایی و در گروه فعالیت فرآوری و نگهداری میوه‌ها و سبزیجات (با کد 103) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 4500 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1200

300

3000

4500

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

42,052

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

42,052

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

15,425

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

15,425

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

57,477

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

57,477

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

9/34 درصد

36/3 سال

% 89/16 ظرفیت

63,454

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 40 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.