بسته‌بندی عسل

مشخصات کلی طرح

عسل خواص بسیاری دارد، از جمله جلوگیری از پوسیدگی دندان، در طب کودکان، در بیماری‌های پوستی، و درمان بیماری‌های گوارشی. در این طرح عسل طبیعی با موم از کندوداران خریداری شده و پس از بسته‌بندی به بازار عرضه می‌شود. محصولات این طرح در مصارف خانگی، رستوران‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و .... به مصرف می‌رسند.
استان آذربایجان غربی به دلیل وجود باغات و گياهان گلدار يكي از قطب‌هاي مهم براي پرورش زنبورعسل به حساب مي‌آيد، بطوري كه با توليد بيش از چهارده هزار تن عسل مقام نخست سال 1390 را در سطح كشور به خود اختصاص داده است. اما امروزه قابلیت‌های تولیدی باید بتوانند به نحو مناسب و با بسته‌بندی خوب و از طریق کانال‌های مؤثر به بازار عرضه شوند. ظرفیت سالانه طرح 400 تن در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید محصولات غذایی و در گروه ﺗﻮﻟﻴﺪ سایر فرآورده‌های غذایی (با کد 107) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت اختصاص یافته به این پروژه 1800 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

800

250

750

1800

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

11,625

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

11,625

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

4,236

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

4,236

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

15,860

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

15,860

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

31 درصد

73/3 سال

% 1/24 ظرفیت

14,226

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 22 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.