لیست واحدهای فعال حوزه گردشگری
ردیف نام واحد بهره بردار مدیر شماره تماس
1 مهمانسرای جهانگردی ماکو شرکت ایرانگردی و جهانگردی آقای قرالو 04434223212
2  الوند  آقای آبشت آقای آبشت 04434223491
3 هتل حمید خانم محسنی آقای صادقی 04434372786
4 هتل شهریار آقای حسین زاده آقای حسنی 04434372618
5 هتل ماکو آقای اکرمی آقای اکرمی 04434247060
6 هتل آرمان آقای علی پور آقای علی پور 04434372581
7 مهمانپذیر ولیعصر آقای صادقی آقای خلیل زاده 04434372384
8 مهمانپذیر آینور آقای نوری آقای نوری 04434229970
9 مهمانپذیر سحر خانم صادقی آقای صادقی 04434373284
10 مهمانپذیر صادقی آقای صادقی بازرگانی آقای صادقی بازرگانی 04434372465
11 مهمانپذیر جعفرپور آقای جعفرپور آقای احمدی 04434372058
12 کاشانه میهمان آیسان آقای قربان زاده آقای قربان زاده 09144617851
13 کاشانه میهمان صدف آقای خانویی آقای خانویی 09904562602
14 کاشانه میهمان صفا خانم شیری خانم شیری 09144635295
15 کاشانه میهمان آتا آقای رضازاده آقای رضازاده 09141644307
16 کاشانه میهمان ریحان آقای ریحانی آقای ریحانی 09141647187
17 کاشانه میهمان نگین آقای قهرمانی آقای قهرمانی 09141623315
18 هتل آپارتمان دیدنیها آقای عزیزی آقای عزیزی 09143620348
19 اقامتگاه بوم گردی باباطاهر آقای طاهریان آقای طاهریان 09121892908
20 اقامتگاه بوم گردی ملک سلیمان آقای علی نیا آقای علی نیا 09149637727
21 اقامتگاه بوم گردی حاجی بابا آقای محمدی آقای محمدی 09191975171
22 غذاخوری بین راهی علیزاده آقای علیزاده آقای علیزاده 09144634231
23 غذاخوری بین راهی  قصر آقای الواری آقای الواری 09144625259
24 غذاخوری بین راهی مهمان نوازان آقای صادق زاده آقای صادق زاده 09149625206
25 غذاخوری بین راهی آرازکنار آقای قزلقشلاقی آقای قزلقشلاقی 09144621659
26 غذاخوری بین راهی امین آقای رضایی آقای رضایی 09141648908
27 تفرجگاه ساحلی ارس شرکت آسمان شادی آراز آقای رضاپور 09149622775