معرفی کلی

شکل گیری منطقه آزاد ماکو و بهره مندی از مزایای قانونی و منحصربفرد آن موجب رشد و توسعه چشمگیر بخش صنعت منطقه در مدت زمان کوتاه شد. تمامی امور و فرآیندهای اداری منجمله صدور انواع مجوزها و واگذاری زمین برای اجرای طرح های تولیدی توسط سازمان منطقه آزاد ماکو با کمترین بروکراسی در حال انجام است. رویگرد حوزه صنعت با تمرکز بر شکل گیری واحدهای تولیدی صادرات گرا به منظور تامین نیازهای داخلی و کاهش واردات است.

ü    وجود پنج شهرک صنعتی فعال و دو شهرک در دست آماده سازی (شهرکهای تخصصی)

ü    وجود بیش از 120 واحد فعال صنعتی

ü    شکل گیری زنجیره پوشاک (راه اندازی واحدهای تولیدی پوشاک با اشتغال بالغ بر 500 نفر)

ü    حضور سرمایه گذاران خارجی از کشورهای چین، ترکیه، کانادا، و هند

ü    تولید محصولات منحصر بفرد کشور در منطقه منجمله دندانهای مصنوعی، نوار لبه، کاغذ هانیکام، کفپوش و دیوار پوش چوبی، ....

ü    سرمایه گذاریهای کلان در زمینه نیروگاه، فروسیلیکو منگنز، محصولات پتروشیمی، سیمان و ...

پتانسیل های سرمایه گذاری صنعتی

ü    تكميل زنجيره صنايع بر پايه مزيت‌هاي نسبي با تمرکز بر صنايع دستی، دامی، پوشاک، چرم، مبلمان و لوازم آرایشی بهداشتی

ü    امکان استقرار و توسعه صنایع مزیت گیرنده از جغرافیا و موقعیت ارتباط نزدیک با کشورهای منطقه بویژه ترکیه