مجتمع تجاری امید  • شروع عملیات اجرایی: مرداد 94
  • پایان عملیات اجرایی: اسفند ماه 95

توضیحات پروژه

- مساحت زير بنا: 6600 متر مربع
- دارای 113 غرفه با محوطه 17،500 متر مربع