منطقه آزاد ماکو به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش در آمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار وکالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاسیس شده است .
منطقه آزاد ماکو توسط سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل که سرمایه آن صد در صد متعلق به دولت است اداره می شود. این سازمان و شرکت های وابسته به آن از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا" بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه های مربوط اداره می شوند و در موارد پیش بینی نشده در قانون و اساسنامه های مرتبط ، تابع قانون تجارت می باشد.
سازمان منطقه آزاد ماکو  توسط هیات مدیره ای متشکل از سه تا پنج نفر اداره می شود. اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب می گردد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را بر عهده دارد از میان اعضای هیات مدیره انتخاب شده و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد.

ماموریت سازمان منطقه آزاد ماکو

 • توسعه و عمران منطقه با انجام امور زیربنایی
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی منطقه و افزایش درآمد عمومی با تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی در زمینه های ترانزیت، گردشگری و صنعتی
 • تولید و صادرات کالاهای صنعتی ، تبدیلی و خدمات
 • تنظیم بازار کالا و کار و ایجاد اشتغال سالم و مولد
 • حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای
 • ایجاد زمینه حضور و فعالیت دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی در منطقه

چشم انداز و برنامه توسعه آتی سازمان منطقه آزاد ماکو

 • دستيابي به جايگاه بزرگترين مركز صادرات، واردات و ترانزيت كالا در غرب كشور 
 • تبديل منطقه آزاد ماكو به قطب (HUB) جذب و توزيع كالا بر سر راه ترانزيتي آسيا به اروپا 
 • شكل‌گيري مركز تجارت و بازرگاني مدرن با تكيه بر خدمات مناطق آزاد 
 • افزايش ارزش افزوده كالاهاي صادراتي كشور با استفاده از پردازش كالا 
 • كسب رتبه اول در زمينه جذب سرمايه‌گذاري درحوزه ترانزيت و انبارداري بين مناطق آزاد ايران
 •  

چشم انداز و برنامه توسعه آتی سازمان منطقه آزاد ماکو

 • تكميل زنجيره صنايع استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي بر پايه مزيت‌هاي نسبي توسعه صنعتي منطقه آزاد ماكو، جهت گسترش صادرات كالا با ارزش افزوده بيشتر 
 • تبديل منطقه آزاد ماكو به يكي از صادركنندگان اصلي محصولات غذايي تبديلي 
 • تبديل منطقه آزاد ماكو  به تامين كننده بخشي از نياز بازار كشورهاي تركيه، گرجستان، ارمنستان، عراق و آذربايجان 
 • شكل‌گيري قطب صنعتي ماكو با محوريت صاردات به كشورهاي همسايه 

چشم انداز و برنامه توسعه آتی سازمان منطقه آزاد ماکو

 • تبديل منطقه آزاد ماكو به بزرگترين مركز گردشگري خريد در غرب كشور 
 • ايجاد مركز اكوتورسيم و طبيعت‌گردي با استفاده از پتانسيل‌هاي طبيعي منطقه 
 • تبديل منطقه به يكي از قطب هاي ورزش‌هاي زمستاني 
 • تامين امنيت، امكانات، نيازهاي اوليه و زيرساخت‌هاي لازم براي گردشگران

چشم انداز و برنامه توسعه آتی سازمان منطقه آزاد ماکو

 • ايجاد قطب صادرات محصولات دامي در منطقه آزاد ماكو 
 • تجهيز و توسعه امكانات و صنايع مرتبط با شيلات
 • حوزه خدمات و آموزش عالي 
 • تبديل منطقه به يكي از قطب‌هاي آموزش عالي بين‌المللي 
 • توسعه فعاليت‌هاي پشتيباني و خدماتي 
 • رقابت با استانداردهاي بالاي خدمات در كشورهاي همجوار