فهرست داروخانه ها و آزمایشگاه ها و درمانگاه های ماکو و بازرگان

فهرست آزمایشگاهها

آدرس

تلفن

نام مرکز

ردیف

میدان امام حسین جنب حوزه علمیه

34226146

آزمایشگاه پاستور

1

ساختمان پزشکان شمس جنب مهمانسرای جهانگردی

342226131

آزمایشگاه شفا

2

ساختمان پزشکان رازی – روبروی بیمارستان فجر

34250711

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش

3

خیابان امام – رو به روی اداره ثبت اسناد ماکو

34227226

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر قهرمانزاده

4

 

فهرست داروخانه ها

آدرس

تلفن

نام مرکز

ردیف

بلوار رسالت پایین تر از ساری تابلو

34251290

داروخانه دکتر منصوری

1

خیابان سعدی

34223662

داروخانه دکتر بیات ماکو

2

میدان امام حسین

3426666

داروخانه شبانه روزی دکتر جباری

3

جنب بیمارستان فجر

34248701

داروخانه دکتر حسن نژاد

4

ساختمان پزشکان رازی روبروی بیمارستان فجر

34250707

داروخانه تمدنی

5

جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو

34223192

داروخانه دکتر یلدایی

6

ساختمان پزشکان شمس جنب مهمانسرای ایرانگردی، جهانگردی

34227272

داروخانه دکتر رستمی

7

بازرگان روبروی پمپ بنزین و مطب دکتر تقی پور

34373466

داروخانه دکتر نبی زاده

8

بازرگان جنب پمپ بنزین و مطب دکتر تقی پور

34377993

داروخانه دکتر شادرو

9

 

فهرست درمانگاهها

آدرس

تلفن

نام مرکز

ردیف

پایین تر از میدان امام حسین

34222437

درمانگاه شبانه روزی بوعلی سپاه

1

سایت ب جنب اداره ثبت احوال

34240115

مرکز بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعی

2

اورژانس بیمارستان قدس سابق

34225241

درمانگاه تخصصی بیمارستان فجر

3

لازم به توضیح است آزمایشگاه بیمارستان فجر و آزمایشگاه مرکز بهداشت در بخش دولتی فعالیت دارند.

تعداد 4 فقره مرکز بهداشتی و درمانی در سطح شهر و تعداد 2 فقره مرکز بهداشتی و درمانی در سطح روستا در بخش دولتی فعالیت دارند.

 

 

فهرست بیمارستانهای منطقه آزاد ماکو- شوط – پلدشت

آدرس

تلفن

نام بیمارستان

شهرستان

ردیف

ماکو جنب اداره برق

34242646

بیمارستان فجر ماکو

ماکو

1

شوط- میدان سرباز بلوار شهید عبداله پور

34277489-34277485

بیمارستان شهدا شوط

شوط

2

پلدشت انتهای بلوار کشاورز

34285012

بیمارستان امام خمینی

پلدشت

3

 

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی شوط

آدرس

تلفن

نام

ردیف

شوط، بلوار شهید محمد عبدالله پور

34277495-34277487

بیمارستان شهدا

1

شوط، بلوار شهید عبدالله پور داخل بیمارستان

34277495

آزمایشگاه شهدا

2

شوط، خیابان ولیعصر جنوبی

34271440

آزمایشگاه دارالشفاء

3

شوط، خیابان ولیعصر شمالی روبه روی بانک سپه

34272351

داروخانه عزیززاده

4

شوط، خیابان ولیعصر شمالی روبه روی بانک سپه

34271199

داروخانه علیزاده

5

شوط، خیابان ولیعصر شمالی جنب بانک سپه

34273106

داروخانه حسن نژاد

6

 

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی پلدشت

آدرس

تلفن

نام

ردیف

پلدشت، انتهای بلوار کشاورز، روبه روی ترمینال شهرستان

34285015

بیمارستان امام خمینی

1

داخل بیمارستان امام خمینی

34285015

داروخانه بیمارستان

 

پلدشت، خیابان امام

34282304

داروخانه دکتر زینالی

2

پلدشت، خیابان سرباز

34282626

داروخانه درمانگاه

3

پلدشت، داخل بیمارستان امام خمینی

34285015

آزمایشگاه

4

پلدشت، داخل درمانگاه ، خیابان سرباز

34282626

آزمایشگاه

5

پلدشت، خیابان سرباز

 

خانه بهداشت

6

 

مشخصات تاکسی تلفنی های منطقه آزاد ماکو، شوط و پلدشت  

آدرس

تلفن

نام

ردیف

ماکو، خیابان شهاب

04434241188

شهاب

1

ماکو، جنب پارک شادی

04434226166

شادی

2

ماکو، فلکه فرمانداری

04434241696

معلم

3

ماکو، بنیاد مسکن

04434243040

گلستان

4

ماکو، بلوار مدرس

04434226111

بشگوز

5

ماکو، بلوار رسالت

04434242793

امین

6

ماکو، قره کورپی

04434240568

شاهین

7

ماکو، محله تازه

04434222285

پیام

8

ماکو، بلوار مدرس

04434244054

سبلان

9

ماکو، اول بلوار

04434244111

ولیعصر

10

ماکو، بازار

04434225304

مهران

11

ماکو، یادبود

04434222522

ماکو

12

ماکو، قره کورپی

04434241778

پل

13

ماکو، شهرک ولیعصر

04434243466

فرهنگ

14

ماکو، پنج کلاسه

04434223871

2000

15

ماکو، بشگوز

04434223223

سهند

16

ماکو، بشگوز

04434224939

صدف

17

ماکو، خیابان آزادی

04434243444

دوستی

18

ماکو، خانه سازمانی

04434244185

رخش

19

ماکو، میدان امام حسین

04434223773

خادم

20

ماکو، شهرک ولیعصر

04434241656

سپهر

21

ماکو، خانه های سازمانی

04434247666

آذربایجان

22

ماکو، بشگوز، جلوی ترمینال

04434227604

آراز

23

ماکو، ولیعصر

04434249000

جام جم

24

ماکو، خیابان بلوار مدرس

04434227676

سردار

25

ماکو، بلوار رسالت

04434248999

طه

26

ماکو، خیابان طالقانی

04434229040

شهریار

27

ماکو، خیابان گلگشت

04434249830

ساحل

28

ماکو، شهرک ولیعصر خیابان طباطبایی

04434249200

بیتا

29

ماکو، بلوار رسالت

04434241601

  فجر

30

ماکو، بلوار رسالت

04434250170

لاین

31

 

مشخصات آژانس های تلفنی روستایی

آدرس

تلفن

نام

ردیف

روستای باغچه جوق

04434244107

خزر باغچه جوق

1

روستای دانالوی بزرگ

09149765210

یاران دانالوی بزرگ

2

روستای قلعه جوق

04434248700

عمارت قلعه جوق

3

مشخصات آژانس های تلفنی شوط

آدرس

تلفن

نام

ردیف

شوط، خیابان امام، جنب مسجد

04434276400

آراز

1

شوط، خیابان تختی

04434276164

انوری

2

شوط، خیابان قندی شرقی

04434272777

امیر

3

شوط، پنج راه

04434272285

امین

4

شوط، خیابان ساحلی غرب

04434272111

رخش

5

شوط، خیابان قندی شرقی

04434276171

سهند

6

شوط، خیابان امام، جنب پارک شهریار

04434272988

شهریار

7

شوط، بلوار امام حسین

04434276030

شمس

8

شوط، خیابان باهنر

04434276155

صداقت

9

شوط، خیابان ولیعصر جنوبی

04434272162

فجر

10

شوط، خیابان صدر، جنب ایران خودرو

04434276060

گلچین

11

شوط، بلوار شهید عبدالله پور

04434274444

مهران

12

شوط، خیابان کاشانی

04434274222

ملی

13

شوط، خیابان تختی

04434272099

میلاد

14

شوط، خیابان مطهری

04434272625

ملت

15

شوط، بلوار شهید عبدالله پور

04434276530

مهر

16

شوط، خیابان امام

04434272770

معلم

17

شوط، بلوار شهدا

04434273707

وصال

18

 

مشخصات آژانس های تلفنی پلدشت

آدرس

تلفن

نام

ردیف

پلدشت، خیابان پاسداران

04434283441

ولی عصر

1

پلدشت، خیابان ساحلی

04434282526

خرداد

2

پلدشت، اول خیابان عمران

04434282234

میلاد

3

پلدشت، بلوار کشاورز

04434286060

ملت

4

پلدشت، پاسداران

04434284545

قائم

5

پلدشت، پاسداران

04434282628

آذرخش

6

پلدشت، ساحلی روبه روی مسجد جامع

04434283330

مهران

7

پلدشت، پاسداران ترمینال ماکو

04434285555

دوستی

8

پلدشت، ساحلی شرقی

04434282243

شاهین

9

پلدشت، سرباز جنب درمانگاه

04434283217

فجر

10

پلدشت، امام، تقاطع هلال احمر

04434283555

معلم

11

پلدشت، صنم بلاغی جنب تالار مهدی

04434286565

امید

12

پلدشت، خیابان آذربایجان

04434285454

آراز

13

پلدشت، خیابان سرباز، کوچه شهید علی پور

04434286161

عفت

14