سیمای منطقه آزاد ماکو

منطقه آزاد ماکو یکی از 7 منطقه آزاد کشور است که به لحاظ محدوده جغرافیائی منطبق بر شهرستانهای ماکو، شوط، پلدشت و شهر مرزی بازرگان می باشد که در منتهی الیه شمال غربی کشور واقع شده و حدود 75 درصد مساحت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده است.

این منطقه در مجاورت کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان (خودمختار نخجوان) واقع گردیده است. طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با کشور جمهوری آذربایجان 140 کیلومتر و با کشور ترکیه 130 کیلومتر میباشد. از نظر تقسیمات کشوری، منطقه آزاد ماکو با 3970 کیلومتر مربع مساحت شامل 3 شهرستان، 6 شهر، 6 بخش، 13 دهستان و 261 روستای دارای سکنه است.

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت منطقه 192603 نفر بوده که 0.24 درصد جمعیت کل کشور و 5.9 درصد جمعیت کل استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است .  این منطقه دارای 54302 خانوار بوده و نسبت جنسی در آن 105 میباشد. همچنین، طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نرخ باسوادی 80.6% ، نسبت روستانشینی 49% ، نرخ مشارکت اقتصادی 39.4% و نرخ بیکاری 8.6% میباشد.

 

چشم انداز منطقه آزاد ماکو:

  • منطقه آزاد ماکو در 10 سال آینده منطقه ای است:  پیشرو در سطح مناطق آزاد کشور و برخوردار از الگوی حکمرانی مطلوب و نقش آفرین در پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی

موقعیت ژئواستراتژیک منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو علاوه بر هم‌مرزي با تركيه و نخجوان ، همجوار با ارمنستان و منطقه قفقاز بوده و گلوگاه كريدور زميني شمال و جنوب (رقيب كانال سوئز در خشكي) و نقطه اتصال آسيا و اروپا می باشد. و با توجه به اهميت مواصلاتي استراتژيكي قفقاز براي ايران، انجام عمده مبادلات و آمد و شدهاي تجاري و سياسي بين ايران و اروپا از اين محور می باشد.
فاصله اندک منطقه آزاد ماکو از بنادر مرسین در دریای مدیترانه و ترابوزان در دریای سیاه، امتیاز چشمگیری در دسترسی به بازارهای اروپا از راه زمین ودریا است که در مقایسه با بنادر جنوبی کشور در خلیج فارس به دلیل مسافت و صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس جای تردیدی باقی نمی گذارد که این منطقه اقتصادی ترین گلوگاه دررقابت با راه دریایی شرق وغرب در خشکی است.