منطقه آزاد ماکو به لحاظ محدوده جغرافیائی منطبق بر شهرستانهای ماکو، شوط، پلدشت و شهر مرزی بازرگان می باشد که در منتهی الیه شمال غربی کشور واقع شده و حدود 75 درصد مساحت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده است.

این منطقه در مجاورت کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان (خودمختار نخجوان) واقع گردیده است. طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با کشور جمهوری آذربایجان 140 کیلومتر و با کشور ترکیه 130 کیلومتر میباشد.

از نظر تقسیمات کشوری، منطقه آزاد ماکو با 3860 کیلومتر مربع مساحت شامل 3 شهرستان، 6 شهر، 6 بخش، 13 دهستان و 261 روستای دارای سکنه است.

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت منطقه 192603 نفر بوده که 0.24 درصد جمعیت کل کشور و 5.9 درصد جمعیت کل استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است .