•  
  • دوشنبه, 28 تیر,1400
  • چهارشنبه, 25 مرداد,1396

انتقالی های خارج از صنایع سبک از نیمه دوم سال ۹۸ تاکنون
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 28 تیر,1400 | 218.3 MB
دانلود
قراردادهای اجاره از نیمه دوم سال ۹۸ تاکنون
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 28 تیر,1400 | 179.6 MB
دانلود
No Title
| دوشنبه, 16 فروردین,1400 | 0 B
دانلود
اقاله نامه شرکت اکسیر صنعت رویا
ُسیدذبیح اله امام زاده | چهارشنبه, 06 اسفند,1399 | 137.8 KB
دانلود
پروژه پژوهشی طراحی مطالعه و اجرای زیباسازی پل تقاطع غیرهمسطح فرودگاه ماکو
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 16 فروردین,1400 | 0 B
دانلود
پروژه پژوهشی طراحی و اجرای زیباسازی پل تقاطع غیر همسطح فرودگاه منطقه آزاد ماکو
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 16 فروردین,1400 | 0 B
دانلود
تفاهم نامه اجرای عملیات طرح منظر سازی چراغ های روشنایی بلوار آزادی و جاده ساری سو
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 30 فروردین,1400 | 0 B
دانلود
تفاهم نامه مساعدت به زیرسازی و جدولگذاری معابر روستای دانالوی کوچک
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 16 فروردین,1400 | 0 B
دانلود
تفاهم‌نامه مساعدت به تعمیر تجهیز و بهسازی سالن ورزشی کمپ ارس در راستای توسعه ورزش در منطقه ارس کنار
ُسیدذبیح اله امام زاده | دوشنبه, 16 فروردین,1400 | 0 B
دانلود
قرارداد اجاره زمین برای اجرای طرح شستشو شن و ماسه
ُسیدذبیح اله امام زاده | چهارشنبه, 01 بهمن,1399 | 222.8 KB
دانلود
قرارداد اجاره یک قطعه زمین پایاب سد کرم آباد برای شرکت کشت و صنعت دشت پیمان ماکو
ُسیدذبیح اله امام زاده | شنبه, 18 اردیبهشت,1400 | 2.3 MB
دانلود
قرارداد پشتیبانی یک ساله نرم افزارمدیریت ناوگان
ُسیدذبیح اله امام زاده | ﺳﻪشنبه, 28 بهمن,1399 | 100.1 KB
دانلود