قرارداد واگذاری زمین به شرط اجرا و تکمیل طرح احداث واحد تولیدی انواع قطعات و یرق آلات فلزی و شمش آلومینیومی

  • ُسیدذبیح اله امام زاده
  • 1
  • 173.3 KB
  • چهارشنبه, 01 بهمن,1399
  • چهارشنبه, 01 بهمن,1399
دانلود فایل

Permissions

EditAdministratorsViewتمام کاربران, Administrators