EN TR

قرارداد واگذاری زمین برای ساخت مسکن شهری در قالب مسکن محرومین شهرهای ماکو بازرگان شوط و پلدشت

  • ُسیدذبیح اله امام زاده
  • 1
  • 135.0 KB
  • ﺳﻪشنبه, 28 بهمن,1399
  • ﺳﻪشنبه, 28 بهمن,1399
دانلود فایل

Permissions

EditAdministratorsViewتمام کاربران, Administrators