کسب عنوان اول فعالیتهای قرآنی در بین مناطق آزاد کشور

 

برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی با حضور 3280 نفر  شرکت کننده به عنوان بزرگترین مسابقات قرآن کشور

به تایید دبیرخانه شورای راهبردی قرآن کریم