ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه تعریض و بهسازی محور ماکو- قلیش لانمیش (دانالو)

درگاه شفافیت /

نوع:

مناقصه

شرکت / سازمان:

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

نوع معامله:

مناقصه عمومی

تاریخ بازگشایی پاکات:

1401/02/27

تاریخ انقضاء:

1401/02/27

تاریخ ارسال مدارک:

1401/01/31

روزنامه های درج آگهی:

مردم سالاری

وضعیت:

انتشار

اسامی برندگان:

توضیحات:

سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه تعریض و بهسازی محور ماکو- قلیش لانمیش (دانالو)به شماره (سیستمی2001094667000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:18/01/1401
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:31/01/1401
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام:17/02/1401

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

3100-044داخلی 286 آقای مهندس بهادری

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۲

ورود