فراخوان مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره ۲۴ باب مغازه در بازار بزرگ منطقه آزاد ماکو

درگاه شفافیت /

نوع:

مزایده

شرکت / سازمان:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

نوع معامله:

مزایده عمومی

تاریخ بازگشایی پاکات:

۱۴۰۱/۰۴/۲۶

تاریخ انقضاء:

تاریخ ارسال مدارک:

۱۴۰۱/۰۴/۲۶

روزنامه های درج آگهی:

وضعیت:

انتشار

اسامی برندگان:

توضیحات:

شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه ماکو(ســهامی خاص) در نظــر دارد تعداد ۲۴ بــاب مغــازه در بازار بزرگ منطقه آزاد ماکو را بصورت یکجا و با شــرایط ذیل از طریق مزایده به شــماره ۵۰۰۰۰۹۵۵۳۳۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت اجاره واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها و عقد قرارداد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:  تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰

مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ساعت ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین شرکت در مزایده طبق (اسناد مندرج در سامانه) می باشد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شرکت توسعه و سرمایه گذاری ماکو – جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴۲۵۳۲۶۲-۰۴۴، آقای احمدزاده تماس حاصل فرمایٔید.

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۲

ورود