ابراهیم جلیلی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه

مهدی خلفخانی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

نادر انصاریان

مدیر کل توسعه تجارت

مهدی صفری مقدم

معاون لجستیک و حمل و نقل

بهرام زینال زاده

مدیرکشاورزی و منابع طبیعی

رضا ابراهیمی

مدیر فناوری اطلاعات و تحول اداری

محمد آذرپناه

مدیر کار و خدمات اشتغال

علی داداش زاده

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

حسن صدرایی مهر

مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر حراست

حمداله محمدزاده ماکویی

سرپرست مدیریت فرهنگی، هنری و آموزشی

غلامرضا مشایخی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

خیام اکبری

مدیر حمل و نقل و پایانه ها

محسن حافظی فر

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری

صالح قلی زاده

سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی

میرعلی اصغر هاشمی

مدیر تسهیل تولید، صنایع و معادن

مهدی ملکوتی خواه

مدیریت محیط زیست

محمدعلی فلاح

مدیر حقوقی و امور قراردادها

حسن قره داغی

مدیر فرودگاه بین المللی ماکو

علی حسنعلی زاده

مدیر املاک و اراضی

نفیسه علیخانی

مدیر منابع انسانی

جستجو