ابراهیم جلیلی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی